Toinen maailmansota

Tank

Toinen maailmansota on yksi modernin historian merkittävimmistä tapahtumista, joka on muovannut maailmaamme huomattavasti. Sodalla ja sodan aikaisilla tapahtumilla oli merkittävä vaikutus esimerkiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneiden kansakuntien syntyyn ja arvoihin, eikä ihme, sillä vuosina 1939-1945 käyty maailmanlaajuinen konflikti on ihmiskunnan historian tuhoisin sota, joka vei yli 70 miljoonan ihmisen hengen. Toisessa maailmansodassa käytettiin ensimmäisen kerran ydinasetta.

Tämä muutti toisen maailmansodan jälkeen käytyjen sotien luonnetta pysyvästi ydinaseen käytön synnyttämän ydinsodan uhan vuoksi.

Toisen maailmansodan osapuolet

Toisen maailmansodan pääasialliset osapuolet olivat akselivallat, joita johtivat Saksa, Italia ja Japani sekä Iso-Britannian, Yhdysvaltojen, Neuvostoliiton, Ranskan ja Kiinan tasavallan johtamat liittoutuneet. Toinen maailmansota on Suomen aseman kannalta mielenkiintoinen, sillä Suomi on taistellut periaatteessa molempien ryhmittymien rinnalla.

lentokone

 

Suomi taisteli ensin natsi-Saksan aseveljinä erillissodassa Neuvostoliittoa vastaan vuosina 1939-1944, minkä jälkeen Suomi liittyi Saksaa vastustaviin joukkoihin ja taisteli Saksaa vastaan vuosina 1944-1945. Koska sota venyi pitkäksi, voitaisiin sanoa, että jokainen sotilas oli tärkeä sodan lopputuloksen kannalta.

Toinen maailmansota ajoi merkittävät valtiot toisiaan vastaan. Tämä asetti haasteita myös tulevaisuudelle. Erityisesti Eurooppaa hallitsivat hyvin vahvasti erimielisyydet vielä pitkään sodan loppumisen jälkeenkin.

Suomi joutui maksamaan sotakorvauksia Neuvostoliitolle, mikä vaikutti siihen, että Suomen talous oli pitkään huonossa tilassa. Myös muualla maailmassa oli paljon köyhyyttä, joten tavalliset ihmiset olivat niitä, jotka kärsivät sodan jälkeen eniten. Myös monet suurvallat romahtivat. Esimerkiksi Saksan mahti kaatui lopullisesti Adolf Hitlerin kuoltua ja Neuvostoliiton joukkojen ottaessa voittoja joka puolella Saksaa.

Toisen maailmansodan seuraukset

Toinen maailmansota jätti jälkensä sotilaiden, mutta myös siviilien elämään. Monet sotilaat eivät koskaan toipuneet toisen maailmansodan taisteluiden koettelemuksista. Valtioiden tehtävänä olisi ollut järjestää apua niille, jotka sitä tarvitsivat. Sitä ei kuitenkaan huonon taloudellisen tilanteen vuoksi tehty. Sotilaat siis antoivat kaikkensa oman valtionsa puolesta, mutta jäivät sodan päätyttyä täysin yksin. Myöskään siviileille ei voitu tarjota sellaista apua, mitä olisi tarvittu. Sen sijaan esimerkiksi ruokaostoksia säädeltiin, joten ruoasta oli pulaa vielä vuosien kuluttua sodan päättymisestä.

lentokone

Toinen maailmansota venytti sekä akselivaltojen että liittoutuneiden resursseja äärimmilleen, minkä vuoksi sotavuodet olivat kehityksen ja luovien ratkaisujen aikaa. Tämä johti merkittävään kehitykseen monilla eri osa-alueilla niin hyvässä kuin pahassa. Sota köyhdytti jo monia ennestään köyhiä ja pienempiä maita, kun ne joutuivat maksamaan sotakorvauksia.

Näin rikkaat maat tulivat entistä rikkaammiksi, mikä edesauttoi valtioiden välistä taloudellista tilannetta vielä entisestään.

Pienet valtiot saattoivat maksaa sotakorvauksia vuosikymmenten ajan, minkä jälkeen niiden oli vasta mahdollista nousta takaisin jaloilleen.Meta title,Miten toinen maailmansota vaikutti Eurooppaan?

Meta description

Toinen maailmansota on ihmiskunnan historian tuhoisin sota, joka mullisti sekä ihmisten elämän että sodankäynnin luonteen.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: