Taistelukoira Oli Viime Sotiemme Sankari

Sotiemme Sankari

Sotakoirat

Sotakoira, joka tunnetaan myös nimellä taistelukoira, on tärkeä osa Suomen Puolustusvoimien toimintaa. Sotakoiraohjaajat koulutetaan tehtäväänsä nykyään Porin prikaatissa Niinisalon tykistöprikaatissa. Niinisalossa koulutetaan ohjaajien lisäksi myös uudet sotakoirat, jotka valitaan koulutukseen jo 8-9 viikon ikäisinä pentuina.

Armeijan koulutuksessa on ensiarvoisen tärkeää, että koiran ja sen ohjaajan välinen yhteistyö toimii jatkuvasti myös alati muuttuvissa tilanteissa.

Tämä asettaa koulutukselle joitakin haasteita, sillä rauhan aikana sotakoiran ohjaaja vaihtuu aina noin puolen vuoden välein. Jokaisen uuden ohjaajan on pystyttävä rakentamaan vahva luottamus koiran kanssa varsin lyhyessä ajassa.

Sotakoira vie viestin eturintamaan

Sotakoira keskittyy kriisi- ja konfliktitilanteissa pääasiassa viestien kuljettamiseen ihmiseltä toiselle. Tämä vaatii tarkkaa nenätyöskentelyä. Esimerkiksi talvi- ja jatkosodan aikana koirat kuljettivat kaulapannassaan roikkuvassa säiliössä viestejä ihmiseltä toiselle. Koirien panos oli erityisen tärkeää silloin, kun muut yhteydet esimerkiksi eturintamalle olivat huonot.

puolustusvoimia

Koira saattoi juosta viemään viestin jopa 5 kilometrin päässä sijaitsevalle vastaanottajalle ja palata sitten samaa tietä takaisin uuden viestin kanssa. Toisinaan koirat juoksivat päivässä jopa 30 kilometriä. Koirat toivat myös tietoja loukkaantuneista ja kaatuneista. Ne saattoivat esimerkiksi noutaa kaatuneen sotilaan rukkasen tai tunnistuslaatan, jonka avulla muut saivat tiedon henkilön kohtalosta.

Jokainen sankarikoira ja sen omistaja palkittiin talvi- ja jatkosodassa erillisellä kunniakirjalla. Sotakoirien panos taisteluissa olikin todella tärkeä. Yhteensä rintamalla palveli vuosina 1939-1944 noin 850 sotakoiraa. Kaikkiaan koiria olisi tarvittu yli 2000, mutta määrää ei saavutettu edes koirien pakkolunastuksilla.

Läheskään kaikki koirat eivät sovellu sotakoiran vaativiin tehtäviin. Rintamalle päästäkseen koiran tulikin käydä läpi 6-12 kuukautta kestävä koulutus. Jos koira ei selviytynyt tästä, se palautettiin omistajalleen. Sotakoiralta vaaditaankin äärimmäisen hyviä hermoja, jotta se selviytyisi rintamalla.

Sotakoirat nykyaikana

Koska Suomessa ei viimeisten vuosikymmenten aikana ole ollut aseellista konfliktia tai sotilaallista kriisiä, on mahdotonta sanoa, millaisissa tehtävissä sotakoira palvelisi nykyajan sodassa. Luultavasti sitä käytettäisiin yhä edelleen viestinviejänä. Maailmalla koiria on käytetty myös miinojen paikallistamisessa, sillä ne pystyvät hyvän hajuaistinsa ansiosta haistamaan miinojen olinpaikan.

Taistelukoira Oli

Sotakoirat ovat hyvä apu myös kadonneiden etsinnässä ja ne osallistuvatkin kadonneiden etsintään myös nykyään, jos Puolustusvoimat saa virka-apupyynnön esimerkiksi kadonneen henkilön etsimiseen. Teknologia on kuitenkin kehittynyt niin paljon viimeisten vuosikymmenten aikana, että sotakoirien merkitys sodassa olisi luultavasti pienempi kuin talvi- ja jatkosodan aikana.

Sotakoirakin oli vaarassa

Kuten moni sotasankari, niin myös moni sotakoira kohtasi loppunsa rintamalla. Pommit putoilivat ja luodit viuhuivat, eivätkä nelijalkaisetkaan sotilaat välttyneet kurjilta kohtaloilta. Koska koira ei ymmärrä sodankäyntiä, onkin nykyaikana syytä miettiä, onko koiran paikka todella rintamalla.

Kun teknologia mahdollistaa viestiyhteydet myös ilman koiran asettamista eturintamaan, olisi eettisempää siirtää koirat sivuun kaikista vaarallisimmista tehtävistä. Sen sijaan kadonneiden etsintään koirat ovat nykypäivänäkin hyvä apu ja varmasti siinä suhteessa tarpeellisia myös kriisitilanteissa. Turhaan vaaraan näitä nelijalkaisia ystäviämme ei kuitenkaan pitäisi asettaa, siitä lienevät kaikki samaa mieltä.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: