Sotakoiran työtehtävät eivät juurikaan eroa sodan ja rauhan aikana toisistaan; niiden tehtäviin kuuluu kuuntelua, haistamista, etsimistä, jäljestämistä ja puolustamista.

Peruskoulutuksen jälkeen koiralle luodaan vaihtelevia koulutustilanteita, joissa se joutuu käyttämään oppimiaan taitoja. Olosuhteita ja tilanteita vaikeutetaan ajan myötä. Omalla työpaikalla koiralle tehtävät harjoitukset ovat suurimmaksi osaksi etukäteen suunniteltuja, niiden kulloistakin koulutustasoa vastaavia ja oppimista edistäviä. Tästä poikkeuksen muodostavat tietenkin, "kovat" tehtävät, joita työpisteellä tapahtuu, sekä virka-aputehtävät muille viranomaisille.

Normaalin koulutuksen lisäksi Sotaharjoitukset muodostavat yhden tärkeistä harjoitusmuodoista. Sotaharjoitus, kuten nimikin sanoo on harjoitus, joka yleensä toteutetaan sellaisella kokoonpanolla, joka suorittaisi vastaavia tehtäviä myös sota-aikana. Harjoituksia ei suunnitella erikseen koirakohtaisesti, vaan ohjaajat ja koirat joutuvat suorittamaan saamansa tehtävät "sokkona" ilman etukäteistietoa. Sotaharjoitukset ovat rakentavia ja opettavaisia molempiin suuntiin: koiranohjaajat saavat kokemusta ja oppia, miten isompien joukkokokonaisuuksien kanssa toimitaan yhteistyössä. Vastavuoroisesti ns. sodanajan joukot näkevät koiran toimintaa käytännössä, sekä oppivat huomioimaan koirien käyttömahdollisuudet, ja ennen kaikkea suunnittelemaan tehokkaimpia tapoja käyttää koiria sodan ajan tilanteissa.

Maanpuolustushaaroilla on omissa sotaharjoituksissaan omat elementtinsä, mitkä asettavat haasteita koirille ja koiran ohjaajille. Ehkä kuitenkin ensisijaisesti koiran ohjaajille, sillä koiran kannalta esim. jälki, jota se ajaa haisee samalta sekä Lapin tunturissa, että Turun saaristossa.

Sotaharjoitukset koirien työnkuvassa ja koulutuksessa

PUOLUSTUSVOIMIEN KOIRATOIMINTA:

• Ilmavoimat

• Merivoimat

• Maavoimat

SOTAKOIRAT

• Partiokoirat • Etsintäkoirat

Sotaharjoitukset

Erikoiskoirien maastoharjoitukset

Sotakoiraosaston koulutustarjonta

Koulutustarkastus

Reservikoiranohjaajat

SankaritarinointaKilpailutoimintaVideoitaNettikauppaArtikkelitIlmoitustaulu
KotisivuYhdistysJohtokuntaAjankohtaistaKalenteriJäseneksiLehtiLinkit
Copyright © Sotakoirayhdistys ry • Webdesign: Mainostoimisto Graffan