Satakunnan Lennoston koiratoiminta

PUOLUSTUSVOIMIEN KOIRATOIMINTA:

• Ilmavoimat

• Merivoimat

• Maavoimat

SOTAKOIRAT

• Partiokoirat • Etsintäkoirat

Sotaharjoitukset

Erikoiskoirien maastoharjoitukset

Sotakoiraosaston koulutustarjonta

Koulutustarkastus

Reservikoiranohjaajat

SankaritarinointaKilpailutoimintaVideoitaNettikauppaArtikkelitIlmoitustaulu
KotisivuYhdistysJohtokuntaAjankohtaistaKalenteriJäseneksiLehtiLinkit
Copyright © Sotakoirayhdistys ry • Webdesign: Mainostoimisto Graffan

Historiaa

Satakunnan Lennosto rantautui vuonna 1985 Pirkkalaan. Aivan oikein, rantautui, vaikka onkin lentävä joukko-osasto. Henkilökunta saapui Porista Pirkkalaan syöksyveneillä Kokemäenjokea pitkin. Vuonna 1995 saapuivat Hornetit Suomen Puolustusvoimille, syrjäyttäen myöhemmin Drakenit. Hawk-konetyyppi siirtyi Satakunnan lennostosta Kauhavalle 2000-luvun puolivälissä. Koiratoiminta alkoi lennostossa vuonna 1997 kolmella koiranohjaajalla.

Ilmavoimien ja Satakunnan Lennoston tehtävä

Ilmatilan valvontaa ja vartiointia: Ilmavoimat vastaa maamme ilmatilan jatkuvasta valvonnasta ja vartioinnista, sekä reaaliaikaisen ilmatilannekuvan muodostamisesta ja ylläpitämisestä. Päivystyskone hälytetään tarvittaessa valtakunnan rajoille tai kansainväliseen ilmatilaan tarkastamaan alueemme läheisyydessä olevaa ilmaliikennettä.

Satakunnan Lennosto: Satakunnan Lennoston päätehtävät ovat hävittäjätorjunta, ilmatilan jatkuva valvonta ja vartiointi, sekä alueellisen koskemattomuuden turvaaminen eteläisen Suomen ilmatilassa. Lennosto valvoo ja vartioi ilmatilaa ja alueellista koskemattomuutta 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä.
Lisäksi lennosto kouluttaa varusmiehiä, reserviläisiä ja kantahenkilökuntaa rauhan ja sodan ajan tehtäviin, sekä osallistuu etsintä- ja pelastuspalveluun yhdessä muiden viranomaisten kanssa.
Satakunnan lennosto vastaa Lounais-Suomen ilmatilasta. Vastuualue yhtyy Läntiseen Maanpuolustusalueeseen ja rajoittuu etelässä ja lännessä laajaan kansainväliseen ilmatilaan. Suurin osa Suomen väestöstä ja maamme talouselämästä sijaitsee tällä alueella. Satakunnan Lennostoa johtaa lennoston komentaja, apunaan esikunta, jonka eri osastot suunnittelevat ja koordinoivat omien alojensa toimintaa ja koulutusta.

Satakunnan Lennoston yksiköt ja niiden tehtävät:
3. Pääjohtokeskus tutka-asemineen valvoo ilmatilaa ja vastaa tunnistuslentoja suorittavien koneiden johtamisesta.
Hävittäjälentolaivue 21 vastaa tunnistuslentotehtävistä, mahdollisten ilmatilan loukkausten torjunnasta, sekä hävittäjälentäjien lentokoulutuksesta.
Viestitekniikkakeskuksen tehtävänä ovat lennoston toimintaan liittyvien viesti- ja sähköteknisten laitteiden asennukset, huollot ja korjaukset
Lentokonekorjaamo huolehtii lentokoneiden määräaikaishuolloista ja vikakorjauksista.
Tukikohtakomppaniassa annetaan kutsuntojen kautta palvelukseen tulleille varusmiehille mm. sotilaspoliisikoulutusta
Huoltokeskus kuljettaa ja varastoi materiaalia joukko-osaston tarpeisiin.

Satakunnan Lennoston vartiosto:
-Huolehtii koneiden ja lentäjien turvallisuudesta ja koskemattomuudesta niin kotimaassa, kuin ulkomaillakin. -Pirkkalassa oman tukikohdan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito.
-Maantietukikohtien toiminnan turvaaminen sotaharjoituksissa.
-Lento-onnettomuustilanteissa alueiden eristäminen, vartiointi ja PETO:n tukeminen etsinnöissä.
-Vartioston sotilaspoliisi-aliupseereita on käskettynä Ilmavoimien VATI-joukkueeseen, joista kaksi on koiranohjaajia.
-Varusmiehet perehdytetään koiratoimintaan miehistökurssin aikana.

Koiratoiminta: Tällä hetkellä Satakunnan Lennostossa on 6 koiraa ja 4 ohjaajaa. Koirien ikäjakauma on "pennusta vaariin". Koirien tehtävät vaihtelevat: normaalin partioinnin lisäksi suuri työllistäjä on sotaharjoitukset ja varsinkin kansainväliset harjoitukset, jolloin AES-koulutuksen saaneille koirille on töitä melko paljon.

Niin koirien, kuin sotilaspoliisialiupseerien työympäristö Lennostossa on monimuotoinen. Lentokenttäympäristö asettaa omat haasteensa ja vaatimuksensa niin koirille, kuin ohjaajillekin.

Satakunnan Lennoston kuvat: Rami Hirvelä