Taistelukoira On Valmis Tehtäviinsä Kolmevuotiaana

Sotakoira

Sotakoiran koulutus

Suomen itsenäisyyden puolesta ovat taistelleet monet entisajan kuuluisat sotakoirat. Nykyään sotakoirien elämä on varsin erilaista. Porin Prikaatissa koirakoulutuksen käytännön toteutumisesta vastaa sotakoiraosaston johtaja, joka tietää, mistä täydellisen sotakoiran koulutus rakentuu. Sotakoirien koulutus Niinisalossa alkoi vuonna 1955, mutta vuosien varrella koulutus on kehittynyt huomattavasti.

Koirien käyttö palveluksessa on yksilöityä ja spesifioitua, sillä ne koulutetaan tiettyyn tehtävään. Ennen oli jälkikoira, vartiokoira ja taistelukoira, nykyään koirien tehtävänimikkeet ovat paljon laajempia.

Sotakoira on yleisnimike, jota käytetään puolustusvoimien hallinnassa tai omistuksessa olevasta koirasta. Sotakoiran tehtävät vaihtelevat koulutuksesta ja koirasta riippuen vaarallisten henkilöiden kiinniotosta räjähteiden etsimiseen.

Sota-aikana koira keskittyy nenänkäyttötehtäviin

Sotakoiralta vaaditaan tehtävässään paljon. Koiran pitää olla normaaleilla vaistoilla ja vieteillä varustettu koira, jonka lisäksi koiran pitää olla terve yksilö, jolla on hyvä taistelutahto ja kestävyys. Koiralta vaadittavia ominaisuuksia ovat myös hermoiltaan tasapainoinen luonne ja se, että koira on hyvin koulutettavissa.

ehtäviinsä

Sotakoiraksi koulutettavan pitää myös osata ratkoa kaiken tyyppisiä ongelmia. Sotakoirien koulutus alkaa heti niiden tullessa ohjaajilleen, eli noin kahdeksanviikkoisina pentuina. Koulutus vahvistaa koiran käyttäytymistä, sosiaalistumista ja tottelevaisuutta.

Sotakoira on oppivainen koira, joten koirien kanssa tehdään jälkiharjoituksia esimerkiksi päivän aterioista. Tuleva sotakoiraa ryhdytään kouluttamaan tulevaan työympäristöön noin kahdeksan kuukauden iässä, jolloin luvassa olevat harjoitukset ovat kuin työtehtäviin liittyvää agilityä.

Sankarikoirista puhutaan paljon, mutta mikä on virallinen määritelmä arvonimen saaneelle koiralle? Sankarikoiran arvonimen saa koira, joka on pelastanut ihmishengen. Arvonimen saanut koira voi olla mitä rotua tahansa.

Koirille on voitu myöntää kyseinen arvonimi muun muassa silloin, kun ne ovat löytäneet kadonneita, hukkuneita tai sairauskohtauksen saaneita ihmisiä tai ovat pelastaneet henkilöitä tulipalosta. Kennelliitto palkitsee urheat sankarikoirat yleisesti joulukuun aikana Messukeskuksessa järjestettävän Voittaja-koiranäyttelyn yhteydessä. Sankarikoira on Kennelliiton rekisteröimä tavaramerkki. Sankarikoirat esitellään myös Koiramme-lehdessä.

Koulutukseen pääsevän koiran pitää olla täysin terve

Harjoitusten kautta koira toteuttaa aina luontaista käyttäytymistään. Harjoittelusta innostuva koira sopii sotakoiraksi. Harjoitukset ovat koiralle mukavaa ajankäyttöä, jonka aikana se nauttii täysin siemauksin nenän käytöstä ja etsintäleikeistä. Harjoittelu on samankaltaista kuin kotikoiralle tehtävä harjoitus, jossa piilotetaan pallo, jonka koira noutaa. Palvelustehtäviinsä, esimerkiksi partiokoiraksi tai räjähteiden etsintään, koira koulutetaan aina puolentoista ja kolmen ikävuoden välisessä iässä.

Taistelukoira On Valmis Tehtäviinsä Kolmevuotiaana

Kriisiaikana koiran merkitys muun muassa voimankäytön välineenä pienenee, sillä käytössä on muitakin työkaluja, kuten sotamiehiä ja hevosia. Jäljestys- ja nenänkäyttötehtäviin osallistuva sotakoira on parhaimmillaan harjoitellessaan säännöllisesti tulevaan uraansa sotasankarina kuuluvia tehtäviä. Koiran luontainen vaisto ohjaa sitä hyviin suorituksiin aina harjoittelun aikana.

Koira on koulutettu sotasankari niin kuin ihminen tai hevonenkin

Sotakoira-nimikettä käytetään armeijan hallinnassa tai omistuksessa olevasta koirasta muun muassa vartiointi- ja etsintätehtävissä. Suomen Puolustusvoimat omistavat noin 20 sotakoiraa. Koiria käyttävät sotilaspoliisit ja koulutus tapahtuu sotakoiraosastolla Niinisalon Tykistöprikaatissa. Tykistöprikaatin yhteydessä on myös eläinklinikka.

Kainuun prikaati kouluttaa tehtäviinsä sotakoiriksi sopivia ja niiden tulevia ohjaajia. Koirat valitaan koulutukseen jo varhaisessa pentuiässä ja koulutus alkaa aina 8-9-viikkoisena. Koira on valmis sotakoiraksi kolmevuotiaana.

Sotakoirien taistelutahto, tarvittava kovuus ja rohkeus auttoivat koiraa sodan aikana useissa ratkaisevissa paikoissa. Sotakoiraksi valittavilla ei ole tiettyä rotua, mutta koira on aina palveluskoira, kuten saksanpaimenkoira tai belgianpaimenkoira. Koirakin voi siis olla sotasankari, kuten ihminenkin.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: